อาร์.อาร์.ดี ออโต้โมทีฟ (ประเทศไทย)

บริการผลิตและออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย อุปกรณ์การตรวจสอบได้มาตรฐานสากล เราจึงได้รับการตอบรับจากลูกค้าประเภทยานยนต์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีคุณภาพสูง บริษัทฯได้รับใบรับรองระบบมาตรฐาคุณภาพ ISO 9001:2008, ใบรับรองระบบมาตรฐานด้านเทคนิคยานยนต์ ISO/TS 16949, ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ทำให้ลูกค้าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะมอบสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่าง สม่ำเสมอ ทั้งการให้คำปรึกษาและผลงานการผลิต เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด และส่งเสริมให้บริษัทฯก้าวเดินไปพร้อมกับสังคมและชุมชน

Product Show